Setkání angažovaných farníků 2

Srdečně zveme všechny farníky, kteří mají zájem, na setkání, které se uskuteční ve středu 6. listopadu v 19 h na faře. Náplní tohoto setkání bude diskuse a rozhodnutí v těchto třech záležitostech:

Plán pastoračních aktivit až do letošního vánočního období

Farní aktivity, zvyklosti, činnosti včetně jejich zajištění.

Nový pořad farních bohoslužeb od 1. ledna 2020

Pro diskusi se nabízí tento výchozí návrh: v pondělí a středu mše sv. v 18 h, v pátek v 17 h, v sobotu 7 h, v neděli v 8 h v Nové Vsi a v 10 h v Mariánských Horách. Při rozhodování o novém pořadu bohoslužeb budou brány v úvahu potřeby farnosti, možnosti kněze, stejně jako realita  a provázanost ostravských farností.

Uspořádání místností v přízemí fary

Výchozím požadavkem je mít na faře dostatečně velkou kapli, ve které by už v tomto zimním období byly mše sv. ve všední dny. V návaznosti na to je třeba vybrat prostor pro kancelář, učebnu, skladiště atd. Smyslem tohoto rozhodnutí je zaručit současným farním aktivitám prostor pro jejich konání bez ohledu na to, k jakým závěrům dospěje další jednání ohledně budoucnosti fary. Ať už v budoucnu dojde k rozhodnutí farní budovu opravit, částečně nebo cele pronajmout, nebo prodat, současné farní aktvity je třeba zachovat. Dispozici místností podle původního plánu z roku 1911 naleznete zde, tu současnou zde.