Setkání seniorů

Od 9 do 11 h na faře. Na programu je setkání s další částí Markova evangelia i mezi sebou navzájem. Všichni zájemci jsou srdečně vítání.