Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Mše sv. v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v Mariánských Horách.