Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 13. května v 18 h ve farním kostele mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.