Spojme se v modlitbě v 20.00

Odpovězme na výzvu našich biskupů i papeže Františka a vytrvale se modleme za zastavení pandemie a za všechny lidi nemocné, v karanténě, ošetřující a pečující, za zemřelé. Modleme se podle našich možností a s těmi, které máme ve své domácnosti. Můžeme se modlit jednoduchou modlitbu, nebo růženec, korunku k Božímu milosrdenství, křížovou cestu, cestu světla … Na způsobu, čase a místě nezáleží. Můžeme být spojeni v 20 h večer, ale čas není to nejpodstatnější. Podstatná je láska k Bohu a k lidem, která naši modlitbu vede.