Společná modlitba růžence v 20 h

Ve středu 7. října stálá rada Česká biskupské konference zveřejnila výzvu k modlitbě růžence ve 20 h večer za zastavení současné pandemie. Přidáváme se k tomuto modlitebnímu úsilí a chceme se modlit za sebe navzájem, za farnost, za všechny, kteří modlitbu potřebují. Ať už se dokážeme modlit celý růženec, nebo jen jeho část (tzv. desátek), nebo třeba jen jeden Otčenáš a Zdrávas, vždycky bude mít naše modlitba nezastupitelný význam.

Celé znění biskupské výzvy naleznete zde.