Společnou výsadbou pro krásnější Ostravu

Sobotu 5. října jsme si po domluvě s městským obvodem vybrali jako den pro výsadbu v parčíku před farou u „Srdce kříže“. Předpověď nevěštila nijak příjemné počasí a ještě ráno panovala nálada, jestli celou akci radši nezrušit. Navzdory chladnému a deštivému počasí jsme se ale přesto pustili do práce.

Výsadbou jsme završili úsilí, které začalo už dříve. V roce 2018, v návaznosti na zamýšlenou opravu pískovcového kříže u našeho kostela, byla naší farnosti poskytnuta městem Ostrava dotace z programu fajnOVY prostor na nové dílo Srdce kříže. Plastika doc. Jaroslava Koléška ArtD. byla v parčíku instalována v červnu letošního roku. Zbývalo realizovat poslední část projektu, kterou bylo vysázení rostlin.

Díky nasazení a ochotě mnoha dobrovolníků a pod odborným dohledem paní Jany Stupárkové jsme se nakonec po tříhodinové práci mohli těšit z krásného výsledku. Jak se nám pracovalo a jaké dílo po nás zůstalo, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo v galerii pana Chudeje, který se postaral o fotografie z celé akce. Děkujeme všem, kteří se dobrovolnicky zapojili do společné výsadby. Těšíme se, že zasazené rostliny vyrostou a splní svůj účel, že tento kout našeho města bude o něco příjemnějším místem pro život.

Tento projekt je podpořen statutárním městem Ostrava.