Žehnání hromniček

Při nedělních bohoslužbách ze svátku Uvedení Páně do chrámu budou požehnány svíce, tzv. hromničky.