Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

21. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 24. ledna 2021. Aktuální opatření spojená s onemocněním Covid-19 nedovolují vyjít koledníkům do ulic. Tradiční novoroční přání s požehnáním a žádost o příspěvek na podporu lidí v nouzi bude probíhat zatím jen on-line. Podrobnější informace na webu  www.ostrava.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz

V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celou ČR, pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra připravena na koledu v ulicích za dodržení potřebných hygienických opatření v mimořádně prodlouženém termínu sbírky do 24. ledna 2021.

The program provides a standardized continuing education opportunity for providers who might have had prior instruction on breast feeding and will have the ability to deliver much better care to the nation’s most vulnerable communities together with indigenous term paper writing. Education might not be overstated. It is a basic requirement for everybody and hence the industry is evergreen and will never go from fashion. To put it differently, environmental education is meant to teach us how to reside in harmony with nature and decrease human influence on the surroundings.

Tříkrálová sbírka 2021 je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět až do 30. 4. 2021 prostřednictvím online pokladničky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. „O příspěvky na záměry pomoci lidem v nouzi žádáme dárce o příspěvek do naší online pokladničky přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.  Budeme vděčni i za drobné částky, neboť i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ,“ vyzývá ke štědrosti ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Portál www.trikralovasbirka.cz je rozcestníkem pro darování všem Charitám v ČR.

Příspěvky do sbírky shromážděné do online pokladničky s variabilním symbolem: 77708013 pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nebo do zapečetěných pokladniček umístěných v některých charitních střediscích, farnostech budou v roce 2021 dle již schválených záměrů použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Finance Tříkrálové sbírky 2021 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na záměry (projekty):

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (450 000 Kč)
  5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (450 000 Kč)
  6. Vybavení chráněných dílen – podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)
  7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (270 000 Kč)

 

Tříkrálový koncert bude vysílat v přímém přenosu v neděli 10. 1. 2021 od 18 h program ČT1. Účinkovat budou Alena Antalová, Anna K., Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY, Pokáč a VOXEL & Spol.

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu www.ostrava.charita.cz

Všem lidem, kteří se připojí k Tříkrálové sbírce 2021, děkujeme!

Svůj příspěvek do Tříkrálové sbírky můžete také vložit do pokladničky ve farním kostele pod kůrem, která je označena obrázkem tříkrálových koledníků. Pokladnička bude sloužit pro tento účel do středy 20. ledna 2021.