Tříkrálové koledování skončilo

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhou lednovou neděli. Tímto dnem skončilo putování tří králů v našem obvodě.  Do koledování se zapojilo celkem 7 skupinek = 24 osob z naší farnosti. Dále se k nám připojil místní skautský oddíl, který zajistil 4 kolednické skupinky.
Pro všechny zúčastněné připravila Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra „Poděkování Tříkrálovým koledníkům“ ve formě projekce filmu anebo bruslení na ledě.
Děkujeme všem koledníkům a také dárcům za jejich štědrost a pomoc.