Týden modliteb za jednotu křesťanů

Snaha o jednotu křesťanů se projevuje také společnou modlitbou. Jednou z příležitostí ke společnému modlitebnímu setkání mezi křesťany různých denominací je také Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se i letos koná od 18. do 25. ledna. Mottem letošního týdne je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2). Více informací o letošním Týdnu stejně jako příslušné modlitební texty naleznete  zde.