Udílení biřmování se překládá na červen

Z důvodu současných protiepidemických opatření, která značně omezují množství věřících při bohoslužbách, se termín udílení biřmování v naší farnosti přesouvá z 25. dubna na neděli 27. června 2021. Poslední červnovou neděli při mši sv. v 9.30 bude tak biskup Martin udílet svátost biřmování třinácti mladým lidem převážně z naší farnosti. Biřmování se na konci června uskuteční v závislosti na aktuální pandemické situaci.

 

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra