Udílení biřmování

V neděli 27. června při mši sv. v 9.30 bude ve farním kostele biskup Martin David udělovat svátost biřmování biřmovancům z naší farnosti. Tento nový termín biřmování nahrazuje předešlý termín plánovaný na duben. Udílení biřmování bude záviset na vývoji pandemické situace.