Úmysly pro modlitbu členů živého růžence na měsíc leden

Zveřejňujeme úmysly pro modlitbu členů tzv. „živého růžence“ na měsíc leden 2021:

1. (evangelizační úmysl) – Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

2. (národní úmysl) – Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

3. (farní úmysl) – Za hledání nových výzev a cest v životech svých i v životě naší farnosti. Za zastavení epidemie koronaviru, za všechny nemocné a zdravotníky, kteří o ně pečují.

 

Modlíme se vždy následující desátek růžence, v pořadí růženec radostný, světla, bolestný, slavný.