Úmysly živého růžence na měsíc květen

Pro členy modlitebního společenství „Živý růženec“ přinášíme modlitební úmysly na měsíc květen. Za současných mimořádných opatření nebudou distribuovány kartičky na nový měsíc. Vybízíme všechny členy živého růžence, aby ve své modlitbě pokračovali a v měsíci květnu se modlili následující desátek růžence.

Modlitební úmysly na měsíc květen 2020:

1. Aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

2. Za kněze, řeholníky a řeholnice, ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

3. Za děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání, aby jejich svátostný život byl zdrojem evangelizace v jejich okolí.