Ustanovena nová pastorační a ekonomická rada farnosti

V naší farnosti je ustanovená nová farní pastorační rada a nová farní ekonomická rada. Do pastorační rady jsou jmenováni Jan Breník, Markéta Korpasová ml., Jiří Klos, Jarmila Hašková, Zuzana Mikšaníková, Marie Čížková, Věra Polochová, Ludmila Kainarová, Jan Němec. V nové ekonomické radě jsou Milan Chudej, Jarmila Plevová, Pavel Uher, Simona Wroblowská. V čele obou rad je z titulu své farářské funkce Petr Smolek.

Obě farní rady zahájí svou činnost v březnu 2020. Farníci budou pravidelně seznamování s výsledky činností těchto rad.