V srpnu je změněný pořad bohoslužeb

V druhé polovině letních prázdnin, v měsíci srpnu, v naší farnosti dochází ke změně v pravidelném pořadu bohoslužeb.

Největší změnou je, že od pondělí 3. srpna do soboty 15. srpna nebudou ve farním kostele ve všední dny mše svaté. V neděli 9. srpna budou nedělní bohoslužby jako obvykle v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v Mariánských Horách.

Bohoslužby ve všední dny od pondělí 17. do soboty 29. srpna bude v našem kostele sloužit P. Martin Kubeš. Jedinou výjimkou je pátek 21. srpen, kdy mši sv. v 17 h bude sloužit P. František Kufa.

Rozpis bohoslužeb na srpen 2020 naleznete zde.

V neděli 23. srpna budeme slavit sv. Bartoloměje, patrona kostela v Nové Vsi. Z toho důvodu bude v Nové Vsi mše sv. až v 12.30. Po ní bude následovat program městského obvodu. V Mariánských Horách bude mše jako obvykle v 9.30.

Týden na to, v neděli 30. srpna, budeme naopak oslavovat patronku farního kostela v Mariánských Horách, Pannu Marii Královnu. Poutní mše sv. bude v obvyklém čase v 9.30. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jiří Klos. V Nové Vsi bude mše sv. v 7.30.