Ve všední dny bohoslužby nově na faře

Od začátku prosince jsou bohoslužby ve všední dny od pondělí do soboty, kromě úterý, nově slouženy v kapli na faře. Bude tomu tak po celé zimní období. Kaple byla provizorně vytvořena z největší místnosti v přízemí fary tak, aby místo dostačovalo obvyklému počtu věřících, kteří ve všední dny přicházejí na bohoslužby. Záměr vytvořit pro zimní období kapli na faře vznikl už před mnoha lety. Rozhodli jsme se od myšlenky přejít k realizaci. Uvidíme, jak se toto řešení osvědčí a jaké přinese ovoce. V polovině dalšího roku situaci vyhodnotíme a rozhodneme se jak dál.

Od kaple na faře si slibujeme, že si budeme při bohoslužbách blíž, budeme v teple a se sociálním zázemím. I na faře platí to, co bývalo zvykem při bohoslužbách v kostele: fara bude otevřena hodinu před začátkem mše svaté, přede mší se budeme modlit růženec, půl hodiny předem bude příležitost ke zpovědi v oddělené místnosti.

Při mimořádných akcích s mnoha lidmi bude prostor provizorní kaple použitelný i pro jiné farní akce.

Děkujeme všem, kteří prací a úklidem pomohli se zařízením kaple na faře. Fotografie z brigády naleznete zde a výsledek naší práce zde.