Velikonoční přání farníkům

Milí farníci,

přeji vám požehnané Velikonoce.

Chci vás aspoň tímto způsobem o letošních svátcích oslovit a povzbudit. Myslím na vás a modlím se za každého a každou z vás. Když v těchto dnech s jáhnem a jeho manželkou v jinak zcela prázdném kostele slavíme liturgické obřady, prožíváme zvláštní bolest, touhu po společenství, odevzdanost do Otcových rukou, víru v Ježíšovo vítězství a naději, že živý Pán je s námi se všemi, vždyť i v bolesti se spojil s každým.

Svatý Pavel hluboce prožil velikonoční zvěst. Proto pak dokázal napsat: „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,35.37-39).

Současné velikonoční svátky mnohem víc zdůrazňují to, co Bůh udělal pro nás, než to, co my děláme pro něj. Ježíšova láska je hmatatelná u stolu ve večeřadle, na kříži při umírání, v tichu zapečetěného hrobu, v setkáních s lidmi po zmrtvýchvstání. Boží láska je stále věrná a velkorysá, zachraňuje každého člověka vydáním se až do krajnosti. Ježíš vzal na sebe každou lidskou chudobu a bídu, odloučenost a samotu, a jako zmrtvýchvstalý do ní vnáší nesmírnou Boží lásku.

Těší mě, že vám mohu říct, že od Boží lásky v Kristu Ježíši nás nic neodtrhne. Ani to, co nyní prožíváme. I v naší situaci je možné slavit nedělní ráno a volat aleluja, protože Ježíš je Vítěz a Pán. On si nás zamiloval. A protože je živý, dosvědčuje nám svou lásku každý nový den.

O svátcích vás neuvidím, to mě bolí. Hřeje mě ale, že mohu vidět, že Ježíš miluje každého z vás všude tam, kde letošní Velikonoce prožíváte.

Děkuji vám za velikonoční přání, za gratulace k narozeninám a přeji Vám všem požehnaný velikonoční čas s Ježíšem

Petr