Velikonoční žehnání pokrmů

Velikonoce zvěstují Kristovo vítězství nad zlem, hříchem a smrtí.

Do velikonočních tradic patří také žehnání pokrmů. Kdo má dostatek jídla, má dostatek síly k životu. Každý pokrm je Boží dar. Díky Ježíšovu vzkříšení má náš život směr a cíl. Jdeme do věčnosti. Přijímání potravy pak není jen udržováním lidské existence, ale je také prostředkem, jak naplňovat své základní povolání žít s Bohem na věky.

Vzkříšený Ježíš vstupuje mezi své učedníky a překonává jejich strach a falešné představy tím, že před nimi a s nimi jí. Vědomí, že Kristus jí s lidmi, v nás upevňuje jistotu, že celé naše lidství je přijato do Boží slávy.

V letošním roce není možné žehnat pokrmy v kostele. Rodina je ale může požehnat doma, nejlépe přímo na hod Boží velikonoční, třeba touto žehnací modlitbou.