Vláda od 12. října zpřísnila podmínky pro konání bohoslužeb

Ve čtvrtek 8. října vydala vláda ČR usnesení, kterým krom jiného zpřísňuje podmínky pro konání bohoslužeb ve dnech od pondělí 12. do neděle 25. října. Smyslem nových nařízení je zabránění šíření nákazy Covid-19. Bohoslužeb se může účastnit nanejvýš deset osob, které mají zakryté horní dýchací cesty, mají mezi sebou rozestupy alespoň 2 m. I na bohoslužby se vztahuje zákaz zpěvu u skupin nad 5 osob. (Usnesení vlády ČR č. 996 zde).

Již brzy na našem webu a vývěskách zveřejníme podrobnosti k životu v naší farnosti od pondělí 12. října.

Chceme dodržet omezení maximálního počtu 10 osob při bohoslužbách, zároveň chceme umožnit účast na bohoslužbách alespoň těm, kteří mají zapsán mešní úmysl. V uvedených dvou týdnech chceme umožnit všem farníkům přístup k eucharistii a ke svátosti smíření. Chceme zároveň všechny povzbudit k modlitbě a k zájmu o druhé, aby nikdo nezůstal sám.

Důsledkem omezujících opatření je to, že v neděli 18. října nebudeme slavit krmaš, ani první svaté přijímání dětí.