Výročí posvěcení farního kostela

V neděli 18. října si připomínáme posvěcení našeho farního kostela. Nově zbudovaný chrám v Mariánských Horách byl vysvěcen 18. 10. 1908.