Výsledkem je rovných dvě stě

Přesně 200 sčítacích lístků bylo dnes souhrnně odevzdáno v naší farnosti při všech třech nedělních bohoslužbách v rámci sčítání účastníků nedělních bohoslužeb. Toto sčítání se koná z nařízení České biskupské konference od r. 1999 v pětiletém intervalu ve všech kostelích v naší zemi.

Z lístků, které byly tuto neděli 6. října 2019 v obou kostelích v naší farnosti odevzdány, je možné vyčíst tyto údaje:

  • ranní mše sv. v 7 h v kostele v Mariánských Horách se účastnilo 49 osob: 17 mužů a 32 žen, 20 osob prohlásilo, že jsou výdělečně činné, průměrný věk účastníků 59,1 let;
  • mši sv. v 8.30 v Nové Vsi navštívilo 27 účastníků: 9 mužů a 18 žen, 9 osob je výdělečně činných, průměrný věk 53,4 let;
  • na mši sv. v 10 h v Mariánských Horách přišlo 124 osob: 43 mužů, 81 žen, 45 z nich jsou výdělečně činní, průměrný věk 45,6 let;
  • celkem přišlo na mši v naší farnosti 200 účastníků: 69 mužů, 131 žen, 74 se označilo za výdělečně činné, průměrný věk 50 let;
  • nejvíce zastoupenou skupinou v celkových číslech podle dekád jsou lidé od 70 do 79 let, těch se bohoslužeb účastnilo 43;
  • s počtem 14 osob se k nejméně věkově zastoupeným dekádám řadí děti od 0 do 9 let a dospělí od 20 do 29 let;
  • dětí a mládeže do 20 let bylo podle uvedených informací 33;
  • z celkového počtu 200 bylo 93 účastníků ve věku 60 a více let.

Podle dostupných informací ze sčítání v naší farnosti v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 je možné uvést následující:

  • jen v kostele v Mariánských Horách v roce 1999 bylo na bohoslužbách 315 účastníků, v roce 2004 přišlo 261 účastníků, v roce 2019 odevzdalo sčítací lístek 173 účastníků;
  • celkový počet návštěvníků v Mariánských Horách a Nové Vsi v roce 2004 byl 308 věřících, v roce 2014 to bylo 265 věřících a letos rovných 200 účastníků bohoslužeb.

Děkujeme všem, kteří se do sčítání zapojili.