Výstup ze setkání angažovaných farníků

Setkání angažovaných farníků se konalo v úterý 29. září a zúčastnilo se jej 13 farníků. Ohlédli jsme se za výsledky dotazníku z června letošního roku a hledali jsme, kam dál směřovat v životě naší farnosti. Zatímco v dotaznících farníci vyjadřovali své zkušenosti a představy, při tomto setkání jsme se snažili uvažovat o farnosti jako celku. Čtyři otázky byly dány dopředu: Co o naší farnosti vypovídá období od začátku pandemie až do dnes? Jaká jsou znamení doby, na která v naší farnosti musíme reagovat? Jaké budou priority pro život naší farnosti? K jakému účelu budeme využívat farní budovu, za jakým účelem ji budeme opravovat?

Uvedený text je souhrnem toho, co zaznělo. Jednotlivé části nejsou uspořádány podle důležitosti nebo významu. Bude na pastorační a ekonomické farní radě vybrat to nejpodstatnější.

Do hledání budoucnosti farnosti se můžete zapojit i nadále. Stačí se po přečtení tohoto textu podělit o své představy se členy farních rad, ať už elektronicky (rkf.ostravamarianskehory@doo.cz) nebo osobně.