Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší farnosti

S přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními v nejvyšším stupni letos tříkráloví koledníci do ulic nevyšli. Sbírka se odehrávala (a stále ještě pokračuje) online a na místech, kde lidé mohli přispět do pokladniček sbírky v hotovosti. Jednu takovou jsme měli u nás v kostele dva týdny i my. Celkový výtěžek z tříkrálové pokladničky, který byl předán ostravské Charitě, činil 19 517 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

 

Foto koledníků je z roku 2020.