Začaly práce v interiéru kostela

Bezprostředně po velikonočních svátcích ve farním kostele začaly práce na sanaci prasklin ve střední části klenby. Sanační práce jsou vyčísleny cca na 150 000 Kč a potrvají dva týdny, až do pátku 23. dubna. Během tohoto obdobní budou ve všední dny mše svaté slouženy v kapli na faře. 30 minut před začátkem bohoslužby je v kapli zájemcům podáváno svaté přijímání. Účast na bohoslužbě ve farní kapli je omezena jen na pět osob a to pro ty, kdo zadali mešní úmysl na danou mši svatou. Místo a časy nedělních bohoslužeb budou upřesněny podle vývoje a rozsahu prací. Fotografie z opravy jsou k vidění ve fotogalerii.