Začíná náboženství pro děti

Ve středu 25. září začíná na naší faře pravidelné vyučování náboženství. Děti 1. a 2. třídy se budou s paní Markétou Korpasovou potkávat od 15:15 do 16:00. Ve stejném čase se bude připravovat s o. Petrem Smolkem skupina dětí, které ve školním roce poprvé přijmou svátost smíření a eucharistie.  Od 16:10 do 16:55 se pak budou na faře setkávat dětí vyššího stupně ZŠ. Skupinu páťáků povede Petr Smolek. Skupinu nejstarších dětí Markéta Korpasová.