Začíná svatodušní novéna

Začátek svatodušní novény letos připadá na pátek 22. května. Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se církev modlí o Ducha svatého až do slavnosti Seslání Ducha svatého, kterou doba velikonoční vrcholí. Tato slavnost letos připadá na poslední květnovou neděli (31. 5).

Svatodušní novénu je možné prožít mnoha různými způsoby. Všem jim je společné, že se v nich křesťané modlí o Ducha svatého a také za to, aby jeho působení v našem životě bylo zřejmější. Jestli je pak konkrétní podoba modlitby kratší, nebo delší, to už záleží na volbě toho, kdo se do novény zapojuje. Velkou výhodou je, že se v těchto dnech modlíme společně s celou církví. I kdybychom se tedy fyzicky modlili zcela sami, spojujeme se s mnoha dalšími bratry a sestrami ve stejném úmyslu.

Jako průvodce svatodušní novénou je možné zvolit si třeba texty P. Vojtěcha Kodeta, nebo P. Michala Němečka, nebo texty z farnosti Telč.