Zapisování mešních úmyslů začalo 1. prosince

Zapisování mešních úmyslů na první pololetí roku 2020 začalo v neděli 1. prosince. Mešní úmysly se zapisují v Mariánských Horách v neděli v sakristii v kostele, ve všední dny v sakristii na faře před, nebo po mši svaté. V Nové Vsi se úmysly zapisují v sakristii kostela. Vzhledem k novému pořadu bohoslužeb v naší farnosti od 1. ledna 2020 upozorňujeme farníky, že jedna mše svatá může mít úmysly od více dárců. Jednou za týden bude sloužena vždy mše svatá za farníky, jak to ukládá církevní právo.