Závěry ze setkání angažovaných farníků

Ve středu 6. listopadu se v 19 h na faře uskutečnilo druhé setkání angažovaných farníků, kterého se mohl zúčastnit kdokoli z řad farnosti. Sešli jsme se v hojném počtu více než třiceti osob. Ze společného jednání vzešly tyto závěry.

Plán pastoračních aktivit do konce letošního roku

Dohodnuté bohoslužby a jiné aktivity farního života jsou k vyhledání přímo v kalendáři. Následně v něm budou uveřejněny i termíny dalších okamžiků farního života, které zatím čekají na své upřesnění: setkání s Mikulášem, předvánoční zpovídání, vánoční příprava kostela atd.

Uspořádání místností v přízemí fary

Dohodli jsme se, že nejpozději od ledna nového roku bude největší místnost v přízemí bude využívána jako kaple pro bohoslužby ve všední dny. Zároveň ale bude díky zachování stávající malé kapličky uzpůsobena tak, aby se v ní mohly konat i jiná setkání, která vyžadují více prostoru.

Nového umístění se dočká farní kancelář, která bude nově v prostorách bývalé kanceláře Papežských misijních děl. Dvě oddělené místnosti pro výuku náboženství najdou své místo v přízemí po pravé straně od hlavního vstupu.

Stávající nové uspořádání se obejde bez stavebních úprav a zásahů. Ty přijdou na řadu až ve chvíli, kdy bude jasná celková koncepce využití farní budovy.

Nový pořad farních bohoslužeb

V návaznosti na aktuální počet věřících v naší farnosti a na závazky faráře farnosti, který má své povinnosti v TV Noe a na Katechetickém a pedagogickém centru biskupství, jsme při setkání došli k tomuto pořadu bohoslužeb. Ten bude v naší farnosti platný od 1. ledna 2020.

Pondělí 18.00
Středa 18.00
Pátek 17.00
Sobota 7.00
Neděle 7.30 v Nové Vsi
9.30 v Mariánských Horách

Ke konci roku 2020 proběhne zhodnocení a případná revize programu bohoslužeb tak, aby co nejvíce napomáhal životu naší farnosti.

I v roce 2020 bude zachován delší adorační čas a delší příležitost ke svátosti smíření.