Zemřel o. Adam Rucki

S naději na věčný život a se zármutkem oznamujeme, že dnes zemřel o. Adam Rucki (nar. 8. 1. 1951). Přidáváme se ke všem, kdo se modlí za jeho věčnou spásu i za jeho blízké, kteří jsou zasaženi jeho nenadálým odchodem. O. Adam část svého života prožil také v naší farnosti, když určitou dobu bydlel na faře. Pamatujeme si jej pro jeho nezaměnitelný styl, způsob kázání i blízkost ve svátosti smíření. Děkujeme mu za to, co vykonal i pro naši farnost. Ať si ho Pán uvede do svého království a dá vzrůst tomu, co během svého kněžského života zasel.

Více informací na webu diecéze.

 

Foto: Miroslav Novotný/Člověk a víra