Změna nedělních bohoslužeb a platných opatření

Od pondělí 26. dubna 2021 je možné, aby se bohoslužeb účastnilo tolik osob, kolik pojme bohoslužebný prostor při zachování rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Už tak neplatí pravidlo, které omezovalo počet účastníků na maximálně 10 % kapacity míst k sezení. Nově také neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Více informací zde.

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. V kropenkách v kostele i nadále nebude svěcená voda a při bohoslužbách bude vynecháváno  pozdravení pokoje.

Nedělní bohoslužby budou v naší farnosti slaveny v sobotu v 17.30 ve farním kostele v Mariánských Horách, v neděli v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 opět ve farním kostele v Mariánských Horách.