Změna v konání říjnové diecézní pouti

Diecézní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání se v sobotu 3. října 2020 uskuteční pozměněným způsobem. Biskup Martin David vyzývá věřící diecéze, aby se modlili na daný úmysl ve svých vlastních farnostech. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci je této formě dána přednost před společným setkáním v bazilice ve Frýdku.

V naší farnosti se přidáváme k modlitbě na úmysl pouti. V sobotu 3. října tak v našem farním kostele nebude mše sv. ráno v 7 h, ale večer v 18 h. Od 17 h pak bude v kostele tichá adorace, v 17.30 začne modlitba růžence. Zveme všechny farníky, aby se přidali ke společné modlitbě a modlili se za rodiny a za nová povolání ke kněžství i zasvěcenému životu.

Dopis o. biskupa Martina k změněné podobě pouti si můžete stáhnout zde.