Zvony i hodiny na věži opět funkční

Po odborném servisu autorské firmy opět na kostelních věžích fungují hodiny. V pravidelných časech také začaly znova odbíjet zvony usazené v pravé věži farního kostela. Po prohlídce a restartování ovládacích systémů se naštěstí ukázalo, že elektronika ovladačů po bouřce nadále funguje. Spálena byla jen jediná pojistka. Máme naději, že při dalších letních bouřkách se blesky naším 72 m vysokým věžím vyhnou.