Děti z naší farnosti byly u prvního přijímání

O slavnosti Nejsvětější Trojice, v neděli 4. června, jsme uprostřed farního společenství slavnostním způsobem v kostele završili s rodiči a dětmi přípravu na první svaté přijímání, která začala před několika měsíci. Jedenáct dětí poprvé přijalo eucharistii, dar, který Ježíš dává svým učedníkům. Pro rodiče dětí to byla chvíle radosti. U křtu slíbili, že své děti budou vychovávat ve víře. Nyní své děti přivedli až ke stolu Páně. Během slavnosti bohoslužby děti se zapálenými svícemi obnovily své křestní vyznání. Spolu se všemi lidmi na nedělní mši se zřekli hříchu a vyznali víru církve.

Příprava na první svaté přijímání zahrnovala čas, který děti prožily v náboženství. V druhé polovině roku pak kromě toho přibyla setkání pro děti a jejich rodiče. V nich jsme společně šli cestou víry tak, aby děti byly schopné před Velikonocemi poprvé přistoupit ke svátosti smíření a nyní přistoupit ke svatému přijímání.

Fotografie z prvního svatého přijímání si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo přímo na webu spolku Člověk a víra. Za fotografie vděčíme panu Mirovi.