Devět dní modlitby k Duchu svatému

Před svým nanebevstoupením Ježíš vyzval učedníky, aby zůstávali v modlitbě. Desátý den, o Letnicích, pak na apoštoly sestoupil Duch svatý. Oni vyšli z uzavřeného večeřadla a začali hlásat, že Ježíš je živý. V návaznosti na tyto události prvotního společenství církve se křesťané i dnes po devět dní modlí o dar Ducha svatého. Je tomu tak vždy od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně až do slavnosti Seslání Ducha svatého. V letošním roce nastávají tyto dny svatodušní novény od 19. do 27. května.

Existuje několik podob svatodušní novény. Lehce online dostupné jsou třeba ty, které připravil Vojtěch Kodet nebo Michal Němeček.

V naší farnosti budeme společně o Ducha svatého prosit při mariánské modlitbě v pátek 19. května po večerní mši svaté a v sobotu 27. května při modlitební vigilii (více), která začíná ve farním kostele v 19 h. Srdečně vás zveme, abyste se k modlitbě přidali.

 

Foto: Vojtěch Hlávka/Člověk a víra