Dlažba v kostele je opravená

Těší nás, že po čtyřech týdnech prací můžeme říct, že zvlněná dlažba v levé boční lodi našeho farního kostela je již opravená a pohyb po kostele je bez omezení. Bourací práce na dlažbě začaly v pondělí 24. července. Rekonstrukce byla završena v pondělí 21. srpna. Celkově si oprava vyžádala za materiál a práci finanční prostředky ve výši 47 645 Kč. Mnoho práce bylo provedeno zdarma. Děkujeme všem, kdo se zapojili do bouracích prací a následného čištění dlažby. Děkujeme také mnoha farníkům a farnicím, kteří opakovaně uklízeli v kostele po prašných pracích, aby slavení bohoslužeb probíhalo v uklizeném kostele. Původní dlažba je nyní opět na svém místě. Vyměnil se podkladní beton a způsob nalepení a zaspárování dlažby. Při pokládce byla použita dilatace. Během prací se nepotvrdily domněnky, že zvednutí dlažby způsobuje vlhkost, zatékání nebo neodpovídající podloží v podobě nekvalitní strusky, která zvětšuje objem v důsledku vlhkosti. V průběhu opravy bylo zjištěno, že základní betonová deska podlahy je v pořádku. Jen horní třícentimetrový betonový potěr, do kterého byla dlažba uložena, se odpojil od základové desky a zvednul se až o 12 cm. Právě proto bylo před rekonstrukcí slyšet při chůzí dunění. Nyní je horní vyrovnávací betonová vrstva a dlažba samotná znovu slepena s základní betonovou vrstvou. Věříme, že na opravovaném místě v kostele se dlažba už znovu nezvedne, to však neumíme zaručit na jiných místech podlahy v kostele.

Fotografie z prací jsou k vidění ve fotogalerii.