Ekonomická rada naplánovala další kroky

Farní ekonomická rada se ve svém plném pětičlenném složení setkala ve středu 26. července na faře. Zhodnotila finanční bilanci farnosti za první pololetí a přijala rozhodnutí, která se týkají nejbližší budoucnosti.

Největším a ekonomicky nejzávažnějším krokem je rozhodnutí dokončit opravu vstupního schodiště na jaře roku 2024. Předběžná cenová nabídka na dokončení opravy schodiště, tzn. na třetí etapu, je vyčíslena na 1,66 milionu Kč. Farnost bude usilovat o získání finančních prostředků od dárců a také skrze dotační programy, které budou pro rok 2024 vypsány. Bude-li mít farnost na konci roku 2023 alespoň polovinu prostředků nezbytných k realizaci 3. etapy, začnou práce po skončení zimy.

S ohledem na vysokou finanční zátěž spojenou s dokončením opravy schodiště ekonomická rada rozhodla, že oprava zvednuté dlažby ve farním kostele bude probíhat svépomocí. Svépomocí proběhne také oprava zvednuté dlažby na chodníku k bezbariérové rampě kostela. V polovině nového školního roku dojde k výmalbě těch místností v přízemí fary, které se používají pro setkávání farníků a výuku náboženství. Na později se naopak odkládá oprava elektroinstalace ve farním kostele stejně jako rekonstrukce samostatné bytové jednotky na faře.

Ekonomická rada vzala v úvahu práce, které jsou spojené s výrobou nového zvonu pro kostel v Nové Vsi. Nový zvon bude požehnán při pouti sv. Bartoloměje v neděli 27. srpna.