Kurz pro mimořádné udělovatele svatého přijímání

Biskupství ostravsko-opavské připravuje kurz pro ty, kdo by mohli být pověřeni službou mimořádného udělovatele sv. přijímání (podávání při mši sv., donášení eucharistie nemocným, výstav Nejsvětější svátosti). Kurz se bude konat v termínu říjen–prosinec letošního roku na Biskupství ostravsko-opavském a bude rozložen do čtyř setkání, vždy v sobotu (21.10., 11. 11., 25. 11., 9.12.) od 9:30 do 13:30 hodin.

Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (příp. řeholním představeným) podle skutečných potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle jejich vlastního přání. Mají být starší 18 let, biřmovaní, svobodní nebo žijící v církevně platném manželství (příp. ovdovělí), ve farnosti známí jako solidní a nekontroverzní osoby.

Přihlášku (zde) opatřenou vyjádřením duchovního správce je potřeba odeslat na Biskupství ostravsko-opavské nejpozději do 15. září 2023. Kurz by měli absolvovat především ti, kdo již platné pověření mají a z nějakého důvodu neabsolvovali žádnou přípravu.

Absolvováním kurzu nevzniká žádný nárok na vykonávání služby mimořádného udělovatele. Pro absolventy kurzu musí duchovní správce obvyklým způsobem požádat o pověření ke službě mimořádného udělovatele.

P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia

 

Foto: Vojtěch Hlávka/Člověk a víra