Mše svatá v kostele

V pátek 1. prosince je mše svatá v 17 h sloužena ve farním kostele v M. Horách. Po mši svaté následuje krátká adorace, protože je první pátek v měsíci.