Náš kostel sv. Bartoloměje je součástí hry „Léto s apoštoly“

Našemu filiálnímu kostelu sv. Bartoloměje v Nové Vsi se v letních měsících dostává zvláštní pozornosti. Díky tomu, že je zasvěcen jednomu z Ježíšových dvanácti apoštolů, stává se součástí hry „Léto s apoštoly“, kterou organizuje ostravsko-opavské biskupství.

Soutěžící se mohou těšit na ceny a prémie. Úkolem soutěžících je u devíti kostelů v různých děkanátech naší diecéze objevit během prázdninových měsíců schránku s razítkem a orazítkovat si hrací kartu. Kdo získá všech devět razítek, bude po odevzdání karty zařazen do slosování o hodnotné ceny.

Více o diecézní hře najdete na stránkách diecéze.

Kostel sv. Bartoloměje v Nové Vsi je druhou nejstarší církevní památkou v Ostravě. Svatému Bartoloměji byl zasvěcen už od 16. století. Kostel byl postaven tam, kde od roku 1443 stávala kaple. Od roku 1913 je kostel součástí farnosti Ostrava – Mariánské Hory.