Noc kostelů byla časem setkání, rozhovorů a modlitby

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci letošní Noci kostelů. V pátek 2. června k nám do farního kostela zavítalo víc než 190 návštěvníků. Mnozí z nich byli v našem kostele poprvé, nechyběly ani děti nebo lidé, kteří utekli z válečných oblastí Ukrajiny. Pro všechny příchozí byl zpřístupněn kostel a kůr s varhanami. Během večera došlo k mnoha setkáním, nabídli jsme prostor pro otázky nejrůznějšího druhu. Živo bylo v předsíni kostela, kde probíhala ochutnávka mešních vín. Děkujeme všem dětem, které nám v kostele zanechaly obrázky andělů, které samy namalovaly. V poslední hodině s námi byla hudební kapela Celým srdcem, která vedla modlitbu chval a prosbu za mír.

Náš farní kostel Panny Marie Královny je až do konce října tohoto roku otevřen široké veřejnosti každou sobotu a neděli od 14 do 18 h. V rámci Otevřených chrámů je v kostele vždy průvodce, který návštěvníkům poskytne informace i výklad o kostele.

Fotografie z Noci kostelů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.  Za fotografie vděčíme panu Chudejovi a panu Mirovi. Další fotografie pana Miry ze spolku Člověk a víra naleznete zde.