O velikonoční neděli sbírka do DMS fondu

V neděli 9. dubna, na slavnost Kristova vzkříšení, se při nedělních bohoslužbách v naší diecézi koná sbírka do Diecézního mzdového a solidárního fondu (DMS fondu). Dovolujeme si požádat všechny farníky starší 19 let, aby, je-li to možné, do sbírky přispěli částkou 250 Kč/osobu.

Diecézní mzdový a solidární fond je finanční nástroj biskupství, který začal fungovat v roce 2022. Jeho hlavním smyslem pokrývat část nákladů na mzdy duchovních. V roce 2022 se do DMS fondu vybralo 12,6 milionu Kč, náklady na mzdy duchovních ve stejném roce činily 95,2 milionu Kč. Druhým cílem fondu je podpora pastoračních a stavebních projektů v diecézi.

V návaznosti na církevní restituce stát od roku 2017 krátí o 5 % svůj příspěvek na platy duchovních. Příspěvek státu se trvale snižuje do roku 2030, kdy skončí úplně. Před všemi církvemi tedy stojí úkol nastavit své financování tak, aby si zajistily finanční prostředky na platy duchovních. V naší ostravsko-opavské diecézi vznikl z tohoto důvodu DMS fond, do kterého přispívají všechny farnosti diecéze. Každá farnost odvádí svůj příspěvek, který je složen ze dvou položek.

První položkou je počet účastníků bohoslužeb starších 19 let v dané farnosti podle sčítání z roku 2019 vynásobený částkou 250 Kč. Podle sčítání z roku 2019 bylo takových účastníků bohoslužeb dohromady v kostele v M. Horách a v N. Vsi v neděli 168 (celkový počet v obou kostelích i s dětmi a mladými lidmi byl rovných 200 osob). První položka do DMS fondu je tak 42 000 Kč (168 účastníků x 250 Kč). Druhá položka do DMS fondu je počítána jako 20 % ze zisku z hospodářské činnosti dané farnosti za uplynulý rok, nyní tedy za rok 2022. Naše farnost odvádí 20 % z pronájmů kostela pro koncerty, z pronájmu hlásiče povodní na kostelní věži, z pronájmu garáže na faře a farního pozemku v Nové Vsi.

Příspěvek do DMS fondu nahradil tzv. „desátek“, který farnosti odváděly na biskupství až do roku 2021.

Více o DMS fondu a jeho hospodaření se dočtete na webu diecéze.