Obhajoby studentských výtvarných prací na faře

V poslední květnovém týdnu se půdní prostory a část horního patra fary staly výstavními prostory. Své výtvarné práce tu instalovaly čtyři studentky Fakulty umění Ostravské univerzity. Adéla Hašková, Helena Kotrbancová, Nikola Krupová a Eva Múčková z ateliéru Knižního designu připravily své závěrečné bakalářské práce k obhajobě. Každá svým jedinečným stylem vytvořila výstavu své práce, kterou pak obhajovala před vyučujícími fakulty za podpory ostatních studentů univerzitního oboru.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Foto: Estelle Marečková a Lukáš Turza.