Pojeďte s námi na farní pouť

Zveme vás na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 13. května. Společně se vydáme nejprve na poutní místo Stará Voda, kde se chceme spojit v mariánské modlitbě a osvěžit u pramene Královské studánky. Při dalším zastavení nás čeká hodinová plavba lodí po přehradě Slezská Harta. Když pak dorazíme na poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor, zúčastníme se diecézní pouti za obnovu rodin.

Přihlašovat na pouť se můžete v sakristii farního kostela. Dospělí platí 450 Kč, děti do 19 let 160 Kč, mládež do 26 let a senioři nad 65 let platí 300 Kč.

Program pouti:

7:00 Odjezd z Ostravy – Mariánských Hor

8:30 Příjezd k poutnímu místu Stará Voda

8:30 – 9:15 Krátká komentovaná prohlídka + krátká pobožnost na poutním místě ve Staré
Vodě + pochod ke kapličce se studánkou

9:15 Odjezd ze Staré vody

10:05 příjezd do Leskovce nad Moravicí

10:30 – 12:00 – projížďka lodí Harta po Slezské Hartě

12:15 – odjezd z Leskovce nad Moravicí

13:15 – příjezd k poutnímu místu Maria Hilf

13:30 – růženec na poutním místě Maria Hilf

14:00 – mše svatá s otcem biskupem na poutním místě Maria Hilf + následný program

17:20 – odjezd z poutního místa Maria Hilf

17:45 – 18:15 – vyhodnocení testu (popřípadě losování) + předání odměn

19:00 – příjezd do Ostravy – Mariánských Hor