Druhá potravinová sbírka na pomoc ukrajinským rodinám

Po třech měsících se opět přidáváme k pomoci, kterou ukrajinským rodinám na Ostravsku poskytuje farnost Ostrava – Stará Bělá. Vyhlašujeme proto v naší farnosti sbírku potravin a drogerie od 30. dubna do 14. května 2023. Potraviny a drogerii sbíráme ve farním kostele v Mariánských Horách. Sesbírané věci následně předáme farnosti Stará Bělá, která organizuje na své faře každý měsíc setkání ukrajinských rodin, kam si lidé přicházejí pro materiální pomoc. Jsou to rodiny z celého Ostravska. Kromě samotné Ostravy přicházejí lidé i z Klimkovic, Morávky, Paskova, Dobré, Studénky, Opavy, Orlové, Havířova atd. Nejbližší takové setkání se koná v neděli 21. května. Více o pomoci se dočtete zde.

Farnost Stará Bělá pomáhá utečencům z Ukrajiny od samotného počátku válečného konfliktu. Během březnového setkání farnost poskytla potraviny a také potravinové poukázky za 50 000 Kč osobám z 94 ukrajinských rodin. Většinou se jedná o maminky s dětmi, babičky. Mnoho z nich snáší těžký osud, stres, starosti o blízké, zranění i úmrtí v rodině.

Děkujeme za jakoukoli pomoc.