Přejeme vám velikonoční svátky plné Boží blízkosti

Přejeme vám, ať vás o letošních velikonočních svátcích naplní radost, že moc Kristova vzkříšení překoná každé zlo, hřích, bolest a smrt. Ať se ukřižovaný a vzkříšený Ježíš stane naším průvodcem na cestě každého dne.