Přispěli jsme do DMS fondu

Po velikonočních svátcích jsme do Diecézního mzdového a solidárního fondu (DMS fond) odvedli příspěvek, který má naše farnost vyměřený  pro rok 2023. Výše příspěvku byla stanovena na 55 700 Kč. V roce 2022 to bylo 52 600 Kč. Příspěvek do DMS fondu se odvádí za každý kalendářní rok a nahrazuje příspěvky, které farnosti odváděly na biskupství v předchozích letech a které byly označovány jako „desátek“. Příspěvek do DMS fondu je u každé farnosti v diecézi vypočítán individuálně jak součet dvou položek. První je stabilní a počítá se jako 250 Kč za každého účastníka bohoslužeb nad 19 let podle sčítání z roku 2019 v dané farnosti. Podle sčítání z roku 2019 se u nás bohoslužeb účastnilo v Mariánských Horách a Nové Vsi celkem 168 osob nad 19 let. Proto je první částka 42 000 Kč (168 účastníků x 250 Kč). Druhá částka se počítá každoročně jinak jako 20 % z výnosu za předchozí rok. Výnos je dán především nájmy. Tato částka  byla biskupstvím stanovena pro naši farnost na rok 2023 na 13 700 Kč. V přechozím roce to bylo 10 600 Kč.

Sbírka na DMS fond se v naší farnosti konala na velikonoční neděli. Vynesla částku 48 133 Kč (v Mariánských Horách se při bohoslužbě vybralo 40 953 Kč, v Nové Vsi 7 180 Kč). Dalších 1 250 Kč poslali farníci přímo na účet farnosti. Děkujeme všem, kteří štědře přispěli do sbírky.

DMS fond je finanční nástroj biskupství, který začal fungovat v roce 2022. Z fondu se částečně hradí náklady na mzdy duchovních, zároveň se z něj čerpají finance na podporu pastoračních a stavebních projektů v diecézi.

 

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra