Půlnoční mše svatá

Půlnoční mši svatou slavíme ve farním kostele v Mariánských Horách 24. prosince ve 22 h. Po mši svaté trubači zahrají vánoční koledy z balkónu kostela do prostoru Stojanova náměstí.