Rorátní mše svatá

V sobotu 16. prosince se v 7 h ráno ve farním kostele koná rorátní mše svatá se světelným průvodem a rorátními zpěvy. Modlitby při mši svaté zdůrazňují Pannu Marii a naše čekání Kristova narození společně s ní.

Po mši svaté zveme všechny na faru na jednoduchou a prostou snídani.